2naFronteira

  • Conciertos
  • Información
  • Playlist
  • Galería
  • Seguidores

Conciertos de 2naFronteira

Sigue a este artista y cuando tenga concierto/s te lo notificaremos.

Información

A cantante arraiana do Couto Mixto Carmen Penim e o pianista romano Maurizio Polsinelli forman o dúo 2naFronteira dende o 2008. No 2011 publican en Italia o disco "Humo en los ojos" (piano e voz), que vén recoller parte do traballo de composición que fixeran naqueles anos, principalmente en torno a poemas de Carmen e de poetas en lingua española. O disco contiña xa tamén dous temas orixinais en galego. Dende hai algúns anos están inmersos na composición de músicas para poesía en galego, tanto clásica como de poetas actuais. Entre os seus traballos de composición destaca a musicalización de Seis poemas gallegos de García Lorca, ou a de extractos de Cantares Gallegos de Rosalía, así como tamén de poemas do poeta portugués Fernando Pessoa. Sen esquecer outros nomes como Paz Andrade, Celso Emilio, Curros ou Rivas. Proxectos todos eles representados no último traballo: Alma. Neste disco introducen o harmonio, que xa vén sendo nos últimos anos, a carón do piano, un elemento imprescindible nos seus concertos e que entronca con sonoridades antigas e tradicionais de Galicia. A principal característica do dúo é a perfecta unión entre unha elevada calidade técnica e unha grande paixón interpretativa que non deixa indiferente. Unido isto a unhas melodías que van dende a música culta á tradicional que se encontran á perfección cos textos elexidos. Carmen estudou en Santiago Filoloxía e doctorouse pola Uned en Educación. Publicou o seu libro de poesías Cambio versos por champán no 2010 (Torremozas).  Conta tamén con numerosas publicacións científicas e didácticas. Estudou canto lírico en Italia tres anos e no  2011 empezou os seus estudos de canto e didáctica do canto no método jazz Crossover. Como compositora e intérprete, o seu primeiro disco foi “Humo en los ojos”. Maurizio realizou os seus estudos de Filoloxía en Roma, e os de piano no conservatorio de Santa Cecilia da mesma cidade. Compositor que colabora en diversos proxectos musicais e teatrais , lidera ademáis o grupo romano Pane co que tén xa editados tres discos. Intervén habitualmente en radios e tv italianas. Destaca o seu eclecticismo e versatilidade musical, ó lado dunha elevada calidade técnica. ESPAÑOL LA CANTANTE ARRAIANA DEL COUTO MIXTO (OURENSE) CARMEN PENIM Y EL PIANISTA ROMANO MAURIZIO POLSINELLI FORMAN EL DÚO2NAFRONTEIRA DESDE EL 2008. EN EL 2011 PUBLICAN EN ITALIA EL DISCO "HUMO EN LOS OJOS" (PIANO Y VOZ), QUE VIENE A RECOGER PARTE DEL TRABAJO DE COMPOSICIÓN QUE HABÍAN HECHO EN AQUELLOS AÑOS, PRINCIPALMENTE EN TORNO A POEMAS DE CARMEN Y DE POETAS EN LENGUA ESPAÑOLA. DESDE HACE ALGUNOS AÑOS ESTÁN INMERSOS EN LA COMPOSICIÓN DE MÚSICAS PARA POETAS GALLEGOS, TANTO CLÁSICOS COMO ACTUALES. ENTRE SUS TRABAJOS DE COMPOSICIÓN DESTACA LA MUSICALIZACIÓN DE SEIS POEMAS GALLEGOS DE GARCÍA LORCA, O LA DE EXTRACTOS DE CANTARES GALLEGOS DE ROSALÍA DE CASTRO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE POEMAS DEL POETA PORTUGUÉS FERNANDO PESSOA. SIN OLVIDAR OTROS NOMBRES COMO PAZ ANDRADE, CELSO EMILIO FERREIRO, CURROS ENRÍQUEZ O MANUEL RIVAS. PROYECTOS TODOS ELLOS REPRESENTADOS EN EL ÚLTIMO TRABAJO: ALMA. EN ESTE DISCO INTRODUCEN EL ARMONIO, QUE YA VIENE SIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, JUNTO AL PIANO, UN ELEMENTO IMPRESCINDIBLE EN SUS CONCIERTOS Y QUE EVOCA SONORIDADES ANTIGUAS Y TRADICIONALES DE GALICIA. LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DEL DÚO ES LA PERFECTA UNIÓN ENTRE UNA ELEVADA CALIDAD TÉCNICA CON UNA GRAN PASIÓN INTERPRETATIVA QUE NO DEJA INDIFERENTE. UNIDO ESTO A UNAS MELODÍAS QUE VAN DESDE LA MÚSICA CULTA A LA TRADICIONAL, QUE SE UNEN A LA PERFECCIÓN A LOS TEXTOS ELEXIDOS. CARMEN ESTUDIÓ EN SANTIAGO DE COMPOSTELA FILOLOGÍA Y SE DOCTORÓ POR LA UNED EN EDUCACIÓN. PUBLICÓ SU LIBRO DE POESÍAS CAMBIO VERSOS POR CHAMPÁN EN EL 2010 (MADRID, TORREMOZAS) Y COMO COMPOSITORA, SU PRIMER DISCO HUMO EN LOS OJOS, JUNTO A MAURIZIO POLSINELLI EN EL 2011. ESTUDIÓ CANTO LÍRICO EN ITALIA DURANTE TRES AÑOS Y EN EL 2011 EMPEZÓ SUS ESTUDIOS DE CANTO Y DIDÁCTICA DEL CANTO EN EL MÉTODO JAZZ CROSSOVER. CUENTA TAMBIÉN CON NUMEROSAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DIDÁCTICAS. MAURIZIO REALIZÓ SUS ESTUDIOS DE FILOLOGÍA EN ROMA, Y LOS DE PIANO EN EL CONSERVATORIO DE SANTA CECILIA DE LA MISMA CIUDAD. COMPOSITOR QUE COLABORA EN DIVERSOS PROYECTOS MUSICALES Y TEATRALES, LIDERA ADEMÁS EL GRUPO ROMANO PANE CON EL QUE TIENE YA EDITADOS TRES DISCOS. INTERVIENE HABITUALMENTE EN RADIOS Y TV ITALIANAS.